Hij is opgestaan!

Een paar weken terug werd de wedstrijd van Nederland tegen Spanje tijdens het WK 2014 opnieuw uitgezonden. Ik kan dit nog als de dag van gisteren herinneren. Na de debacle tegen Spanje in de finale op het WK 2010, was het nu tijd voor revanche. Nederland nam zijn verantwoordelijkheid en veraste iedereen met een 5-1 overwinning. Ik keek deze wedstrijd in 2014 met een grote groep vrienden en wat een enorme ontlading van vreugde ontstond er na de wedstrijd! Zo trots was iedereen op de overwinning en dat moest iedereen weten. We renden met zijn allen naar buiten, zongen liederen, knuffelden de buurt en deelden met elkaar al die vreugde. Anderen sloten zich erbij aan en er ontstond een groot feest van de overwinning, een feest in eenheid! We voelden ons op dat moment onoverwinnelijk.

Kan jij je nog herinneren wanneer jij voor het laatst iets moois hebt meegemaakt? Wellicht met het behalen van je diploma, sportdoelen, nieuwe vriendschappen, bruiloft, droombaan, een bepaalde angst of ziekte overwonnen. Weet je nog wat er in je om ging?

Het kan maar zo zijn dat het alweer een tijdje geleden is dat je daarbij stil hebt gestaan. Helemaal nu we leven in een tijd waarin de coronavirus actief is. Een virus wat de hele wereld op zijn kop heeft gezet met grote gevolgen. Alles is anders geworden dan wat we normaal gewend zijn. Veel zekerheden vallen weg, er zijn veel vragen en we moeten ons aanpassen. Er heerst een spanning en onzekerheid rondom de toekomst. De wereld ziet er plotseling donker en somber uit.

Meer dan overwinnaar

De wereld is dan wel veranderd, maar Jezus blijft dezelfde. Het Woord zegt: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” – Hebreeën 13:8.

Het doet ons herinneren aan de allergrootste overwinning in de geschiedenis. Een overwinning waar veel aan vooraf ging. Jezus die voor jou en mij bloed heeft gevloeid en stierf aan het kruis. Hij liet zien dat zelfs de dood geen macht heeft over Jezus, want Jezus stond op uit de dood. Hij heeft al onze zonden en pijn op zich genomen, en overwonnen!

De discipelen van Jezus hadden een flinke tegenvaller op het moment toen Jezus stierf. Het leven hier op aarde scheen helemaal niet makkelijk te zijn. Ze hadden hun hoop opgegeven en het leven stortte plots keihard in. Alles viel in één klap weg. De discipelen werden, net zoals wij, geconfronteerd met de realiteit van het leven hier. De wereld zag er ook bij hen ineens zo donker en somber uit.

Jezus laat dan zichzelf zien aan zijn discipelen en ze komen erachter dat Hij nog precies dezelfde is. De discipelen zien dat Jezus onoverwinnelijk is en worden ontladen met enorme vreugde. Wat een grote overwinning! Jezus laat zien dat er zeker een tijd is om te rouwen, maar dat er ook een tijd is om op te staan. Op te staan en te gaan staan in Zijn overwinning!

Jezus geeft zijn discipelen een opdracht wat ook voor ons geldt (Matt 28:18-20). Ga de wereld in, vertel de anderen over Jezus, doop hen en onderhoudt hen. Wij mogen in de overwinning van Jezus gaan staan. We hebben dezelfde Geest ontvangen die Jezus uit de dood liet opstaan, om in Zijn voetstappen te wandelen en om mensen te gaan redden voor Gods Koninkrijk. Te wandelen in de belofte dat Hij met ons is, alle dagen lang.

Challenge

Wil jij, juist in een tijd als deze waarin mensen op zoek zijn naar hoop en liefde, het Licht zijn voor de mensen? Ik wil jou uitdagen om in deze tijd jezelf niet te laten leiden en verstoppen door angst, maar om op te staan en in die overwinning te stappen die Jezus allang voor ons behaald heeft. Zoals het woord spreekt: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.” (Jes 60:1)

Wees het Licht voor je omgeving. Wij zijn het licht. Wij zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt geen lamp aan en verstopt hem in een kast, nee je doet een lamp aan zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. (Matt 5:14-16)

Laten wij dan ook in deze donkere tijd het licht aandoen en naar buiten gaan. Om elke dag de overwinning van Jezus te vieren. Samen als een eenheid. Om om te zien naar de anderen. Hoop, liefde en redding te brengen aan je vrienden, familie, buren, de caissière of de postbode.

God wil jou gebruiken om een verschil te maken in deze tijd. Om de mensen hoop en toekomst met een nieuw perspectief te geven. Om de mensen te redden van de zonde en een eeuwig leven te geven. Jezus stond op; sta jij ook op?  

Erik

‘Hij liet me een nieuwe kant van Hemzelf zien en ik mocht in dat licht mijn eigen talenten en gaven ontwikkelen. En gelukkig blijft dit doorgaan!’

- Erik Janssen, al meer dan 15 jaar betrokken bij AIA

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van AIA. Deze verschijnt vier keer per jaar.

E-mailadres *
Voornaam *
Achternaam