Het coronavirus en sport

Liverpool-manager Jurgen Klopp zei kort geleden: “Sommige dingen zijn belangrijker dan voetbal en dat beseffen we op dit moment. We hebben tijd nodig om een oplossing te vinden”.

Je hebt het de afgelopen week vast heel vaak gehoord: We leven in een bijzondere tijd. Een tijd die grote onzekerheid oplevert voor veel mensen. Een tijd waarin overheden grenzen bewaken, steden en zelfs hele landen dichtzetten. Scholen worden gesloten, vluchten gecanceld en ook sportwedstrijden en trainingen worden uitgesteld. Olympische dromen, kampioenskoorts en het wekelijkse competitie- en ontspanningsmoment met je teamgenoten kunnen in de ijskast. En natuurlijk, en er zijn nu belangrijkere dingen dan voetbal, maar ook als sporters merken we nu de enorme impact van de Corona-crisis. Wanneer kan er wel weer getraind worden? Wordt de competitie nog uitgespeeld? Hoe staat het nu met onze kampioens- of degradatie kansen? En al de grote sportevents: gaan die nog wel door?

Naast onzekerheid, teleurstelling, verwarring en vele, vele vragen heerst er ook een echt gevoel van angst en vrees rond het virus. Hoe erg zal het worden? De waarheid is dat we het niet zeker weten. Als christenen hoeven we echter geen houding van paniek en angst te hebben, maar kunnen we ons, ook in een tijd vol onzekerheid, vastklampen aan de waarheid in Gods Woord. In 2 Kronieken 20:12 lezen we de uitroep van Koning Josafat in een situatie vol onzekerheid, dreiging en verwarring: “wij weten niet wat we moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht”.

Hier zijn drie waarheden om te onthouden als we nadenken over het coronavirus en als we omgaan met onzekerheid en angst.

God heeft nog steeds de controle

In Mattheüs 10:29 herinnert Jezus ons eraan: “Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets.”

Dat het nu lijkt alsof er chaos heerst en niemand weet wat er gaat gebeuren, betekent niet dat God  ook niet weet wat er gaat gebeuren, of dat Hij de controle heeft verloren. Jezus’ oproep voor ons is daarom om niet ongerust te zijn en ons zorgen te maken. Wist je dat er wel wordt gezegd dat 90 procent van de dingen waarover we ons zorgen maken of in paniek raken, nooit gebeuren? De andere 10 procent van dingen liggen buiten onze controle.

Zorgen maken over het Coronavirus, over het effect ervan op de korte en lange termijn zal niet helpen. Jezus roept ons op om ons geen zorgen te maken, maar in plaats daarvan te reageren met gebed en geloof in Hem (Mattheüs 6:33-34). We hoeven ons geen zorgen te maken omdat God nog steeds God is.  En wij kennen degene die de zonde en de dood heeft verslagen!

God geeft nog steeds om ons

God kent jou en mij volledig. Hij kent je sportieve doelen, je dromen over kampioenschappen of promoties. Hij kent je plannen op lange termijn en je dromen op korte termijn. Hij weet en Hij geeft om je.

In moeilijke situaties kan het makkelijk zijn om afstand te nemen van God omdat we dan makkelijker met de situatie om kunnen gaan. We zien lijden misschien niet als onderdeel van Gods plan, maar meer als gevolg van zonde of willekeur. Natuurlijk is het moeilijk om te zien hoe God ook in lijden het beste met ons voor heeft, maar de Bijbel is duidelijk dat Hij er nog steeds bij betrokken is.

In Romeinen 8 zegt Paulus: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon”

In alle dingen werkt God voor het welzijn van hen die hun vertrouwen in Hem hebben gesteld. Hij maakt je meer zoals Jezus in deze tijd van onzekerheid en angst. Vraag Hem dus wat Hij je op dit moment wil leren en probeer te ontdekken wat voor Goddelijk Goeds Hij wil laten gebeuren in en door  deze crisis. Want Hij houdt nog steeds van je en zorgt voor je. Ook al lijken zijn plannen en definitie van “goed” op dit moment volledig tegengesteld aan die van ons.

Onze roeping verandert niet: Blijf hem aanbidden, ook door je sport

Nu we in een crisistijd leven en sporten met je ploegmaten of vrienden er even niet in zit, verandert onze roeping om God  te aanbidden niet. Door de hele geschiedenis heen zijn christenen vaak onderscheidend geweest in de manier waarop ze bereid waren om de zieken te helpen, zelfs te midden van plagen en pandemieën.

Ze waren in staat om dit te doen omdat ze geen angst hadden voor de dood – ze begrepen de woorden van Paulus als hij zegt “voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst” (Fil 1:21). Hoe zou het er voor jou uitzien om iemand te zijn die radicaal van je buren houdt op dit moment? Minister Bruno Bruins zie in een van zijn persconferenties als laatste opmerking: “Nederlanders let een beetje op elkaar!” Hoe let jij op de behoeften van anderen? Houd je teamgenoten en trainers een beetje in de gaten? (en als je tijd hebt misschien ook meteen je buurvrouw/man)

Uiteindelijk, als we geconfronteerd worden met de dood om ons heen en in het nieuws, dwingt het ons om onze sterfelijkheid en die van onze vrienden ook onder ogen te zien. Ik hoop dat het jou er toe aanzet om nog meer over Jezus te spreken in je club, je team, binnen je trainingsgroep. Maar ook in je familie, je vriendengroep, je school. Want het coronavirus is dodelijk, maar de zonde is nog veel dodelijker. Het blijft van levensbelang dat wij mensen op Jezus wijzen: Hij is degene in wie alleen eeuwige hoop te vinden is.

In de Openbaring worden we herinnerd aan de glorieuze waarheid over hoe de hemel zal zijn:

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht,  geen pijn, want wat eerst was is voorbij”.

Bid daarom voor je dierbaren, je vrienden en teamgenoten en spreek met hen over Jezus die alleen deze glorieuze hoop kan bieden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze collega’s van Christians in Sport: christiansinsport.org.uk

Aron Snippe

‘Ik heb God gedankt voor het feit dat ik leef, dat ik kan sporten…’

- Oud-deelnemer Aron Snippe

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van AIA. Deze verschijnt vier keer per jaar.

E-mailadres *
Voornaam *
Achternaam