Tackle or try

Psalm 138

Als je bij rugby de bal in handen hebt zal elke tegenstander proberen om je tegen te houden, desnoods via een harde tackle. Aan jouw de taak om dat allemaal te ontwijken en uiteindelijk een try (ter waarde van 5 punten) te scoren. Een bende woeste, sterke mannen stormt op je af om je een beuk te geven. Dat moet wel beangstigend zijn. Hoe reageer je op die druk? Houd je het hoofd helder en ontwijk je de tackles en scoor je de try. Of raak je in paniek en wordt je vervolgens getackeld.

Psalm 138 opent prachtig door God de lof toe te zingen, met heel het hart. David herinnert zich wat God in zijn leven heeft gedaan en daarom zingt hij God eer. David zingt ook om de trouw van God, Zijn liefde en omdat God aan David heeft geantwoord als hij Hem aanriep.

Dat maakt dat David overtuigd is van wie God is. Zodat hij God ook de lof kan toezingen in lastige en moeilijke situaties in het leven.

David kan zingen voor God “onder het oog van de goden” of sterker in de berijming (GKV): “Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen”.

Kort uitstapje:

met goden kan worden bedoeld de sterke machten in de wereld van David, zaken die van God afleiden. Letterlijk waar het de goden van andere volken en waar die voor stonden. Bijvoorbeeld Baäl is de god van vruchtbaarheid en daarbij hoort onder andere tempelprostitutie. Dat sprak veel mannen aan, je god dienen door seks te hebben met een tempelprostitué.

 
 

David is meerdere malen in zijn leven omringt geweest door vijanden, maar God is hem nabij geweest, daarom kan hij zingen. Hij bezwijkt niet onder de druk van de vijanden/goden en zingt God toe. En als het wel gebeurt: “…al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven.” En in de berijming klinkt dat zo: “Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt u mij leven.” Dan is God daar om David nieuw leven te geven, redding en nieuwe hoop. Want God is te vertrouwen voor eeuwig en laat het werk van zijn handen niet los.

Houd God voor ogen in elke situatie van je leven. God geeft leven, redding en bescherming. Hij laat je niet los.

Wat is het mooiste loflied dat je kent? Wil je je dag beginnen door God daarmee te eren?

×
25/04
Outreach Barcelona – Voetbal

0 Sportweken & Outreaches
05/07
Cycling Tour – Zomer

0 Sportweken & Outreaches
10/07
Outreach Israel – Israel en de Palestijnse gebieden

Sportweken & Outreaches
18/07
Libanon 2020

5 Sportweken & Outreaches
18/07
Outreach Israel – multisports

0 Sportweken & Outreaches
18/07
Outreach Oeganda multisports

4 Sportweken & Outreaches