Psalm 83

Een ex-hooligan vertelde me eens hoe hij iemand bij de keel gegrepen had en zei: “Als je dat nog één keer doet vermoord ik je!” Iemand had het FC Groningen sjaaltje dat hij droeg afgepakt en in een prullenbak gegooid. Deze ex-hooligan vertelde me: “En ik meende het ook echt.” Als je aan mijn club komt, dan kom je aan mij…

En dat laatste is ook waar Asaf, de schrijver van deze Psalm op vertrouwd: Gods eer wordt aangetast wanneer Gods volk wordt aangevallen. Gods eer wordt zelfs tenietgedaan als Zijn volk wordt vernietigd, want dan zullen al Gods beloften van eeuwige bescherming en welzijn, loze beloften of profetieën blijken te zijn! Dan staat God in zijn hemd.

De smeekbede van Asaf om het volk te bewaren en te beschermen tegen de hele reële doodsbedreiging (v. 3-6) is allereerst voor de eer van God!

Asaf vraagt God om keihard in te grijpen tegen deze volken, als een allesvernietigende orkaan. Misschien vind jij, net als veel mensen, de ‘wraak’ gedeelten uit het Oude Testament moeilijk. Profetieën en geschiedenissen waarin bepaalde volkeren (o.a. die van v. 7-9) weggevaagd zullen worden. Hoe kan een liefdevolle God zo keihard zijn?

Een van de antwoorden vind je in Psalm 83:5-6. Hier lees je over de hartsgesteldheid van deze volken: de totale vernietiging van Gods volk. Dit zit in hun hart, dat wil zeggen dat doelstelling nummer 1 is voor deze volken. Als het zo in het centrum van hun bestaan is, gaat het er ook niet meer uit. En de volken van v. 7-9 hebben dat de hele geschiedenis door bewezen, ook door hun meer dan gruwelijke afgodendienst.

Nu deze volken samenspannen tegen Israël, doet Asaf een beroep op Gods beloften en op de grootheid van Gods Naam: Als ze aan ons komen, dan komen ze toch aan U!? Het gaat om Uw eer!

En dan wordt Asaf bemoedigd door het Woord (v. 10-14): Zoals Deborah, Barak en Jaël (Recht. 4-5) en later Gideon met zijn te kleine leger grote vijanden versloegen (Recht. 8), zo vertrouw ik er op dat God ook nu weer zal beschermen, ook al zijn we maar met weinig. God zal zijn volk beschermen zoals een vader zijn kind beschermd: Als je aan mijn kind komt, dan kom je aan Mij!

Bij zo’n beschermende Vader voel je je veilig.

Oh ja, als Gods volk vernietigd was, dan had Jezus niet meer geboren kunnen worden… God beschermde dus niet alleen zijn kinderen toen, maar had ook al jouw verlossing op het oog!

In tegenstelling tot de vijanden die Gods volk, Gods Naam en Gods verlossing wilden vernietigen, lees je van Asaf wél van genade, hij kent God dus goed: de straf van God zal eeuwige schrik en schaamte teweegbrengen. Maar dat zal niet een doel zijn, maar een middel: Dan zullen zij, Heere, Uw Naam zoeken (v. 17) en ontdekken dat U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde (v. 19). Gods straf is op meerdere manieren niet doelloos.