Lezen Handelingen 8

Mijn collega Jan, marathonschaatser, vertelde een tijdje geleden over de spanning die hij vaak ervoer tijdens wedstrijden. “In het marathon schaatsen moet je keuzes maken tijdens een race, val ik aan of spaar ik mijn krachten? Het kan je de kop kosten als je op het verkeerde moment aanvalt. Alleen een goede aanval op het juiste moment brengt je de overwinning.”

Filippus leefde in een heftige tijd. Stefanus was kort geleden gestenigd en de vervolging van de gemeente van Christus was heftig en nam steeds meer toe. Toch bleef Filippus doorgaan met vertellen over Jezus. Op een gegeven moment sprak een engel van de Heere tot hem dat hij naar het zuiden moest gaan. Heeft er wel eens een engel tegen jou gesproken? Niet tegen mij, maar ik verwacht dat als ik in deze situatie zou zijn, ik gewoon zou gaan. Geen twijfel, dit moet het goede moment zijn. Daar aangekomen zegt de Geest tegen Filippus dat hij zich moet aansluiten bij de Ethiopiër die daar op een wagen rijdt. Geweldig wat er vervolgens gebeurt: Filippus vertelt hem over Jezus, de Ethiopiër gaat geloven en wordt gedoopt.

Wat een bijzondere (en snelle) gang van zaken. God sprak op twee manieren en Filippus wist dat hij moest gaan. Ik moet bekennen dat ik wel eens twijfel of God mij ook op deze manier wil gebruiken. Vooral als ik minder bid en in de Bijbel lees, lijkt dit heel ver weg. En toch weet en geloof ik dat dezelfde Geest die Filippus leidde, ook in mij en in andere gelovigen is. Dit bepaalt me erbij dat ik wil openstaan voor wat de Heilige Geest tegen mij wil zeggen, zodat God me kan leiden in gewone en bijzondere situaties om me te gebruiken in Zijn plan. Ik weet dat ik dan wel regelmatig moet stilstaan om te luisteren naar God. Zoals een schaatser steeds meer geoefend wordt in de afweging tussen aanvallen of krachten sparen, zo geloof ik dat ik steeds beter zal weten of ik moet gaan óf afwachten.