Onze visie

Elke sporter in Nederland heeft de kans het evangelie te horen

Onze visie is dat het evangelie van Gods liefde impact heeft op levens. Ieder mens verlangt naar acceptatie, naar geliefd-zijn, naar gekend zijn.

Bij Athletes in Action telt ieder mens en mag iedereen meedoen. We zijn aanwezig in wijken, steden en verschillende landen in Europa en daarbuiten. Als we voor een korte periode ergens zijn, werken we samen met kerken of groepen christenen zodat er blijvende relaties kunnen groeien. Om impact te kunnen hebben, trainen we onszelf voortdurend en laten we ons coachen en begeleiden. Want als je van betekenis voor anderen wilt zijn, moet je beseffen dat je zelf geliefd en gekend bent door Degene die de allergrootste betekenis heeft in deze wereld; Jezus Christus.

Onze aanpak

Iedereen is welkom bij onze activiteiten in wijken, woonplaatsen en steden in Nederland of daarbuiten. We sporten samen, we hebben tijd om elkaar beter te leren kennen en we delen iets van waar we voor staan en gaan.

Daarnaast dagen wij christelijke jongeren uit om van betekenis te zijn voor deze wereld. Geloof heeft alleen waarde als het impact heeft op deze wereld. We geloven dat je dat eerst moet ervaren. Dus dagen we christelijke jongeren uit om mee te gaan op een sportkamp, outreach of een sportweek.

Na die ervaring gaan we aan de slag met de vraag; hoe kan jij de meeste impact hebben op jouw omgeving? Waar ligt jouw kracht, waar wil je in groeien, waar liggen jouw kansen? Vervolgens zoeken we samen naar de beste manier waarop jij anderen kunt bereiken met sport en daarmee impact kan hebben op de levens van anderen. Daarbij blijven we ons voortdurend trainen in karaktervorming en geloof, en zijn we daarnaast praktisch aan de slag om impact te hebben in ons dagelijkse leven. We doen dat door sport, zodat iedere sporter in Nederland de kans krijgt om het evangelie te horen, en uiteindelijk heel Nederland bereikt wordt met het evangelie van Gods liefde