Psalm 114

“I’m back.” 18 maart 1995. Twee jaar daarvoor is Michael Jordan gestopt met basketbal. Nu was hij terug. Maar, zou hij het nog wel kunnen? Hiervoor had hij de Chicago Bulls naar drie titels geleid, maar nu? Gelukkig bleek bij Jordan: In het verleden behaalde resultaten bieden wél garanties voor de toekomst. Hij leidde de Bulls naar drie nieuwe titels.

Als je de Psalmen en ook de bijbehorende blogs gelezen hebt, zal je wel zijn opgevallen: er wordt vaak opgeroepen om te herinneren: kijk eens terug, denk eens aan vroeger! Ook in Psalm 114 wordt weer teruggeblikt naar een sleutelgebeurtenis van de Bijbel: de bevrijding uit de slavernij. De herinnering hieraan zou tot diepe aanbidding van God moeten leiden (vers 7 en 8).

Deze Psalm belicht deze bevrijding vanuit Gods perspectief en specifiek vanuit Gods heerschappij over de schepping. Toen de mensen de Schelfzee zagen splijten (Ex. 14), de Jordaan zagen opdrogen (Joz. 3) en de bergen en heuvels zagen beven (Ex. 19), was dat groots, angstaanjagend en riep het een diep ontzag op voor God.

Maar voor God..? God zag een zee-tje dat wegvluchtte en een riviertje dat achteruit deinsde toen Hij zijn hand uitstak. En bergen en heuvels waren als geitjes die verschrikt wegsprongen en lammetjes die om de herder heen dansen toen God dichtbij kwam. Vol humor herhaalt de psalmist dit: wat was er aan de hand watertjes en heuveltjes..?

Hoewel God ongekend groot is, zorgt Hij toch voor zijn kinderen door zijn schepping.

Maar, wat heb je aan deze Psalm als je in de moeilijkheden zit? Leuk hoor dat terugdenken, maar wat heb ik daar nu of straks aan?

Kijk eens goed naar vers 1 en 2: wanneer werd Juda het heiligdom en Israël het koninkrijk? Was dat toen ze aankwamen in het beloofde land? Was dat toen koning Saul of David gezalfd werd? Nee! Dit werd waarheid op het moment dat Mozes en Aäron begonnen te wandelen, om het volk uit Egypte te leiden.

Het moest echter nog realiteit worden. Maar deze Psalm vertelt jou: Bij hoop en beloften van God in de Bijbel gaat het niet in eerste instantie om wát je krijgt, maar om Wie het belooft. Dat is God.

Zo zegt God ook nu al tegen jou: Ook al woon je nog hier op aarde, je bent nú al een burger van de hemel (Fil 3:20). En dan wijst Hij naar het bevrijdingswerk van Jezus aan het kruis als bewijs.

Bij God geldt: in het verleden behaalde resultaten bieden wél garanties voor de toekomst. Waarom? Omdat Hij het is die het belooft en zijn resultaten ondersteunen dat. Dat geeft kracht om nu, ongeacht omstandigheden of emoties door te gaan: Het komt goed, want God belooft het.

En in de tussentijd, op weg naar het beloofde land, mogen we erop vertrouwen dat Jezus voor ons zal zorgen zoals God ook in de woestijn water gaf aan zijn volk (vers 8). Jezus is jouw bron van levend water (Joh 4)?