Psalm 77

Het huidige Nederlands elftal presteert niet al te best. Als fan kan het lood je in de schoenen zinken. Soms zelfs zo erg dat je d’r al niet meer in gelooft en dat het moeite kost om nog positief over “Oranje” te praten. Maar zo is het niet altijd geweest. In het verleden hebben we zulke mooie momenten mee gemaakt. Trots kunnen we daar aan terugdenken. We halen dan de herinneringen op van de glorieuze daden van de voetbal helden.

Psalm 77 leert ons de kracht van herinneren. Het is een hele oprechte psalm. De schrijver heeft het moeilijk. Zijn gedachten zijn een draaikolk van verwarring, teleurstelling en twijfel. Het sleurt hem naar beneden en drijft hem tot rusteloosheid.

Deze psalm erkent dat het leven van een christen absoluut ook moeite kent. De Bijbel spiegelt je geen sprookje voor. Het leven hier op aarde zit vol gebrokenheid. Oók de kinderen van God hebben daar mee te maken.

Maar het gaat dieper. Allereerst zien we dat de schrijver niet klaagt over het verval van de wéreld. Nee, hij richt zijn emoties tot God. Alle verdrukking, pijn en teleurstelling hebben hem zover gebracht dat hij zich afvraagt of God veranderd is en niet meer de trouwe, liefdevolle Vader is. Hij spreekt het hard op uit: “Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde”. Het lukt hem niet meer om God te zien en ervaren zoals Hij is.

Maar daar komt ook het inzicht. De tweede laag dieper. Asaf zou bijna automatisch zijn gaan denken: “Hoe ken ik God. Wat weet ik van Hem”. Hoe kun je anders zeggen, dat Hij niet meer dezelfde is. Wat volgt, is een belangrijke les:

Herinner je de daden van de Heer.

Laat je leven met, en je vertrouwen in God geen speelbal worden van je gevoel en ervaringen per moment. God toont je Zijn liefde, zorg en kracht op allerlei momenten in je leven. Dat zijn krachtige ervaringen die je juist ook in herinnering mag brengen op de tijden dat het leven moeilijk is. Zoals ik in het begin al zei is het leven echt niet één groot feest. Daar moet je gewoon realistisch in zijn. Maar op het moment dat jouw gedachten in een draaikolk van negativiteit terecht komen en de twijfel – over Gods aanwezigheid – je hoofd vult, doe dan net als Asaf. Roep tot God; laat Hem weten wat er echt in je leeft. Én herinner je de (wonder)daden, de trouw en de grootheid van God.