Struggle & Triumph omgaan met fouten

Omgaan met fouten

Hoe ga jij om met fouten die worden gemaakt door jezelf of anderen?

Bespreek deze vraag met elkaar.

 


The Lauryn Williams story


 

Wat zegt de bijbel?

Lees 2 Kor. 10:5 voordat je de volgende video bekijkt.

“Want wij breken valse redeneringen af en elke mening die ingaat tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.”

 


 Teaching | omgaan met fouten| 2 Kor. 10:5

 


Discussie

Praat met elkaar over onderstaande vragen naar aanleiding van wat je hebt gelezen en gehoord.

  1. Herken jij dat negatieve gedachten je in de greep kunnen hebben? Waarin word je hierdoor belemmerd?
  2. Welke gedachte(n) zou jij gevangen willen nemen? Hoe kunnen anderen jou hierin helpen?