Nothing.Will.Stop.Me – Breathe in

Lees jij wel eens in de Bijbel? Hoe essentieel is dit voor je?

Bespreek voor het kijken van het filmpje deze vragen met elkaar.

 “Breathe in”

Bijbelgedeelte: Mark.1:9-13

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Optioneel te lezen: Matt.4:1-11

Discussie:

  1. In het filmpje wordt de vergelijking gemaakt tussen het intensief trainen voorafgaande een sportieve prestatie en het intensief bezig zijn met het Woord en gebed door Jezus voorafgaande aan Zijn bediening op aarde. Wat vind je van deze vergelijking?
  2. Heeft God wel eens tot je gesproken door wat je las in de Bijbel? Op welke manier?
  3. Hoe helpt het lezen van de Bijbel jou in het uitoefenen van je sport? Of hoe zou dit jou kunnen helpen? Kun je dit ook breder trekken naar je hele leven?
  4. Greatness happens in practice, aldus Michael Jordan. Naar wat voor “greatness” verlang jij? Hoe zou het regelmatig lezen van Gods woord je hierin kunnen helpen?