Nothing Will Stop Me – Breathe Out

Bid jij wel eens? Vind je dit gemakkelijk of moeilijk vol te houden?

Bespreek voor het kijken van het filmpje deze vraag.

Bijbelgedeelte: Luc.11:1-13

Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’
Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Bespreek naar aanleiding van het filmpje onderstaande vragen met elkaar.

  1. Jezus leert ons om Vader te zeggen als we bidden. Ben je je ervan bewust dat je Gods kind bent en dat je Hem als vader mag benaderen? Wat doet dit met je?
  2. De inhoud van vers 9 en 10 is geen garantie dat alles wat je bidt ook zal gebeuren. Wel hebben we garantie dat God de verhoorder van onze gebeden is. (Hoe) heb jij dit gezien of meegemaakt?
  3. Wat is een goed moment op de dag voor jou om te bidden? Met wie zou je samen kunnen bidden?
  4. Bid je wel eens voor je teamgenoten? Of voor je tegenstanders? Waarvoor of voor wie zou jij willen bidden zonder op te geven?